Vďaka naším niekoľkoročným skúsenostiam v oblasti prieskumu trhu vám dokážeme pomôcť udržať krok s rýchlo sa vyvíjajúcimi a meniacimi sa trhovými trendami. Môžete osloviť vašu cieľovú skupinu cez naše online panely a získať tak prehľad o vašej značke, produktoch, konkurenčnom prostredí a zmenách na trhu.

Prostredníctvom Tracking štúdií môžete posúdiť svoj postup na trhu, porozumieť vnímaniu vašej značky, predvídať zmeny spotrebiteľského dopytu alebo správania. Tracking štúdie poskytujú bezprecedentný pohľad do správania sa spotrebiteľov v reálnom čase. Používajú sa samostatne alebo v kombinácii s inými prieskumnými metódami.