Podstawowe informacje o panelu

Podczas procesu rejestracji paneliści wypełniają ankietę zawierającą ponad 70 pytań. W sumie dysponujemy ponad 1000 informacjami screeningowymi o panelistach. Te dane umożliwiają nam zwrócić się praktycznie do każdej grupy docelowej wymaganej przez klienta i bardzo dobrze oszacować możliwość realizacji projektu. Panel agencji badawczej MNFORCE posiada 27 000 aktywnych członków z Republiki Słowackiej.


1.Profili

  Cechy indywidualne & Gospodarstwo domowe
  Styl życia
  Korzystanie z mediów (prasa, telewizja, radio..)
  Zachowania zakupowe
  Technologie & Elektronika

  Banki & Usługi finansowe
  Telekomunikacja
  Automotive
  Zdrowie osobiste


2.Jakość panelu

Zadowolenie klienta w związku z jakością danych czy ogólnym procesem realizacji projektu jest dla nas bardzo ważne. Dlatego wprowadziliśmy środki, które utrzymują jakości naszego panelu na wysokim poziomie:

- profesjonalna rekrutacja panelistów (online, CATI, F2F),
- metody sprawdzania unikalności tożsamości panelistów już w ciągu procesu rejestracji,
- automatyczne usuwanie podwójnych, błędnych lub niedostępnych adresów mailowych,
- sprawdzenie unikalności tożsamości respondenta za pośrednictwem numeru telefonu, numeru konta bankowego, adresu e-mail, nazwiska i adresu zamieszkania,
- wynagradzanie respondentów poprzez nagrody pieniężne oraz udział w losowaniach o wartościowe nagrody,
- wykorzystywanie własnego profesjonalnego oprogramowania panel management i oprogramowania do dystrybucji wiadomości mailowych,
- wysoka możliwość dystrybucji wiadomości mailowych z zaproszeniami do badania.

Wiek

Płec

Wyksztalcenie

Kraj

Prośba o wycenę