Trackers

Díky naším několikaletým zkušenostem v oblasti průzkumu trhu vám dokážeme pomoci udržet krok s rychle se vyvíjejícími a měnícími se tržními trendy. Můžete oslovit vaši cílovou skupinu přes naše online panely a získat tak přehled o vaší značce, produktech, konkurenčním prostředí a změnách na trhu. Prostřednictvím Tracking studií můžete posoudit svůj postup na trhu, porozumět vnímání vaší značky, předvídat změny spotřebitelské poptávky nebo chování. Tracking studie poskytují bezprecedentní pohled do chování spotřebitelů v reálném čase. Používají se samostatně nebo v kombinaci s jinými průzkumnými metodami.

Žádost o kalkulaci