Tazatelská síť CAPI

Naši zkušení tazatelé jsou rozmístěni po celém Slovensku, ať už ve velkých městech nebo v menších obcích. Zároveň neustále provádíme nábor nových tazatelů, aby rozmístění sítě bylo co nejrovnoměrnější.
Tazatelé jsou pravidelně školeni v metodologiích průzkumu, perfektně zvládají komunikaci s respondenty a dokážou jim předat myšlenku, proč je právě jejich názor tak důležitý. Většina tazatelů tuto činnost provádí již mnoho let a jsou do této práce zapálení, což rozhodně patří mezi jejich přednosti. Kvalita a profesionalita tazatelské sítě je pro nás prvořadá.

Prostřednictvím face-to-face sběru dat realizujeme různé typy projektů, ať už se jedná o jednodušší kvótní výběry, náhodné procházky nebo náročnější adresné výběry. Pro sběr dat využíváme tablety a software Nfield CAPI. U každého typu projektu realizujeme kontrolu minimálně 30 % dotazníků a jako kontrolní mechanismy využíváme nahrávky části rozhovorů, zpětné telefonické kontaktování respondenta a u adresných výběrů i kontrolu GPS souřadnic.

Žádost o kalkulaci