Sběr dat na panelech

Poskytujeme realizaci průzkumů trhu na online panelech vyznačujících se vynikající kvalitou, hlubokou profilací a vysokou mírou odezvy ze strany panelistů.
V průběhu procesu registrace panelisté vyplní profilový dotazník s více než 70 otázkami. Celkově disponujeme s více než 1000 screeningovými informacemi o panelistech.

Tato data nám umožňují oslovit prakticky každou cílovou skupinu požadovanou klientem a velmi dobře odhadnout proveditelnost projektu. Panely průzkumné agentury MNFORCE mají 49 000 registrovaných členů ze Slovenska, 56 000 registrovaných členů z Česka, 38 000 registrovaných členů z Polska a 27 000 registrovaných členů z Rakouska. Spokojenost klienta, ať už s kvalitou dat, nebo celkovým procesem realizace projektu je pro nás velmi důležitá. Proto máme zavedena opatření, které udržují kvalitu našeho panelu na vysoké úrovni. Jako člen sdružení ESOMAR jsme vybudovali a spravujeme panely v souladu s přísnými standardy ESOMAR.

Žádost o kalkulaci