Základní informace o panelu

V průběhu procesu registrace panelisté vyplní profilový dotazník s více než 70 otázkami. Celkově disponujeme s více než 1000 screeningovými informacemi o panelistech. Tato data nám umožňují oslovit prakticky každou cílovou skupinu požadovanou klientem a velmi dobře odhadnout proveditelnost projektu. Panel průzkumné agentury MNFORCE má 38 000 aktivních registrovaných členů z z Polské republiky.


1.Profily

  Osobní charakteristiky & Domácnost
  Životní styl
  Využívání médií (tisk, tv, rozhlas ..)
  Nákupní chování
  Technologie & Elektronika

  Banky & Finanční služby
  Telekomunikace
  Automotive
  Osobní zdraví


2.Kvalita panelu

Spokojenost klienta, ať už s kvalitou dat nebo celkovým procesem realizace projektu, je pro nás velmi důležitá. Proto máme zavedena opatření, které udržují kvalitu našeho panelu na vysoké úrovni:

- profesionální rekrutace panelistů (online, CATI, F2F)
- ověřovací postupy jedinečnosti identity panelistů již v průběhu registračního procesu
- automatické odstraňování duplicitních, chybných nebo nedostupných e-mailových adres
- ověřování jedinečnosti identity respondenta prostřednictvím telefonního čísla, čísla bankovního účtu, e-mailové adresy, příjmení a adresy bydliště
- odměňování respondentů prostřednictvím finančních odměn a losů do soutěží o hodnotné ceny
- využívání vlastního profesionálního panel management softwaru a softwaru k distribuci e-mailů
- vysoká distribuční kapacita e-mailů s pozvánkami do průzkumu

Věk

Pohlaví

Vzdělání

Kraj

Žádost o kalkulaci