Anketárska sieť CAPI

Naši skúsení anketári sú rozmiestnení po celom Slovensku, či už vo veľkých mestách alebo v menších obciach, zároveň neustále pracujeme na regrutácii nových anketárov, aby rozmiestnenie siete bolo čo najrovnomernejšie.
Anketári sú pravidelne školení v metodológiách prieskumu, perfektne zvládajú komunikáciu s respondentmi a vedia im odovzdať myšlienku, prečo je práve ich názor taký dôležitý. Väčšina z anketárov túto činnosť vykonáva už dlhé roky a sú do tejto práce zanietení, čo rozhodne patrí medzi ich prednosti. Kvalita a profesionalita anketárskej siete je pre nás prvoradá.

Prostredníctvom face-to-face zberu dát realizujeme rôzne typy projektov, či už ide o jednoduchšie kvótne výbery, náhodné prechádzky alebo náročnejšie adresné výbery a pre zber dát využívame tablety a softvér Nfield CAPI. Pri každom type projektu realizujeme kontrolu minimálne 30% dotazníkov a ako kontrolné mechanizmy využívame nahrávky časti rozhovorov, spätné telefonické kontaktovanie respondenta a pri adresných výberoch aj kontrolu gps súradníc.

Žiadosť o kalkláciu