Zber dát na paneloch

Poskytujeme realizáciu prieskumov trhu na online paneloch vyznačujúcich sa vynikajúcou kvalitou, hlbokou profiláciou a vysokou mierou odozvy zo strany panelistov.
V priebehu procesu registrácie panelisti vyplnia profilový dotazník s viac ako 70 otázkami. Celkovo disponujeme s viac ako 1000 screeningovými informáciami o panelistoch.

Tieto dáta nám umožňujú osloviť prakticky každú cieľovú skupinu požadovanú klientom a veľmi dobre odhadnúť realizovateľnosť projektu. Panely prieskumnej agentúry MNFORCE majú 49 000 registrovaných členov zo Slovenska, 56 000 registrovaných členov z Česka, 38 000 registrovaných členov z Poľska a 27 000 registrovaných členov z Rakúska. Spokojnosť klienta, či už s kvalitou dát, alebo celkovým procesom realizácie projektu je pre nás veľmi dôležitá. Preto máme zavedené opatrenia, ktoré udržujú kvalitu nášho panela na vysokej úrovni. Ako člen združenia ESOMAR sme vybudovali a spravujeme panely v súlade s prísnymi štandardami ESOMAR.

Žiadosť o kalkuláciu