Reporting a vizualizácia dát

Programovanie dotazníkov a zber dát je iba jednou častou realizácie prieskumu. Druhou a rovnakou dôležitou časťou je návrh záverečnej správny a grafická vizualizácia nazbieraných dát. Našim cieľom je pripraviť záverečnú správu tak, aby ste dokázali porozumieť výsledkom prieskumu a zároveň vytvoriť odporúčania, ktoré posunú vašu spoločnosť dopredu. Vďaka našim riešeniam môžu vedúci predstavitelia spoločností a riadiaci pracovníci získať informácie, ktoré potrebujú, a prijímať manažérske rozhodnutia podložené dátami. Na vyhodnotenie prieskumu používame IBM SPSS Statistics a IBM SPSS Data Collection Survey Reporter. Záverečnú správu vám odovzdáme v dokumente typu MS Office PowerPoint.

Žiadosť o kalkuláciu