Reporting i wizualizacja danych

Programowanie ankiet i gromadzenie danych jest tylko jedną z części realizacji badania. Drugą, nie mniej ważną, jest projekt raportu końcowego i graficzna wizualizacja zgromadzonych danych. Naszym celem jest przygotowanie raportu końcowego w taki sposób, aby wyniki badania były dla Państwa zrozumiałe, a także aby zawierał on zalecenia, które pomogą w rozwoju Państwa firmy. Dzięki naszym rozwiązaniom kierownictwo firmy i pracownicy na kierowniczych stanowiskach mogą zdobyć informacje, których potrzebują i podejmować decyzje menedżerskie poparte danymi. Do oceny badania stosujemy IBM SPSS Statistics i IBM SPSS Data Collection Survey Reporter. Raport końcowy oddajemy w dokumencie typu MS Office PowerPoint.

Prośba o wycenę