Ing. Andrej Kičura, MBA

Managing director


kicura@mnforce.sk

Mgr. Naďa Selecká

Project manager SK & CZ
Vyštudovala odbor filozofia a politológia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Podieľala sa na vývoji a implementácii webových portálov pre lídra na telekomunikačnom trhu. Svoje znalosti v oblasti práce s komplexnými webovými portálmi, dátami a informáciami pre špecifické cieľové skupiny uplatnila aj v zahraničí. Od roku 2016 je súčasťou tímu spoločnosti MNFORCE. Najčastejšie ju uvidíte s knihou v ruke.

selecka@mnforce.sk

Mgr. Mária Turoňová

Sales manager
Vyštudovala Vysokú školu ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave. Majka je vždy pozitívne naladená a najčastejšie s telefónom v ruke, jednoducho predurčená na pozíciu Sales manager. Miluje prírodu, zvieratá a svoj voľný čas rada trávi s priateľmi a to najmä pri dobrom jedle.

turonova@mnforce.sk

Marta Bellová

Project manager PL
Marta miluje matematiku, obľubuje štatistiku a baví ju práca s číslami. Svoje skúsenosti v oblasti prieskumu trhu nadobudla počas stáží v zahraničí, prevažne v Poľsku. Vo voľnom čase sa venuje zdokonaľovaniu svojej poľštiny čítaním knižiek, sledovaním filmovej klasiky a cestovaním k naším severným susedom. Ak jej ostane čas navyše rada pečie rôzne koláče a torty od výmyslu sveta.

bellova@mnforce.sk


MNFORCE, s.r.o.


Einsteinova 11/3677
Bratislava, 851 01
Slovenská republika

+421 915 293 044
info@mnforce.sk

IČO: 46118641
DIČ: 2023241297
IČ DPH: SK2023241297